Wondermo er et 360-graders kommunikasjonshus med studio og produksjon i Valdres.

Våre tjenester:

  • bedriftsidentitet
  • markedsføringsstrategi
  • kampanjer
  • storytelling
  • workshops

 

Bedriftsidentitet

En identitet er mer enn gjenkjennelige former og farger. Merkevaren bygges også gjennom deres verdier og historien dere formidler. Bedriftsidentiteten bidrar også til intern forståelse av bedriftens filosofi.

 

Markedsføringsstrategi

En bedrift med en fleksibel markedsføringsstrategi vil enkelt kunne manøvrere i en stadig voksende digital hverdag. En strategi bygger på god kjennskap til målgruppen, slik at dere kan ta riktige avgjørelser i markedsføringen.

 

Kampanjer

Ved lansering av et nytt produkt eller for å vise seg frem i et nytt marked kan en kampanje hjelpe med synligheten. En kampanje kjennetegnes ofte av at samme budskap blir presentert for målgruppen i ulike kanaler over en begrenset tidsperiode.

 

Storytelling

Hvordan dere forteller bedriftsfilosofien deres hjelper målgruppen å forstå hvorfor de skal velge dere til å løse deres problemer. Historieformidling er en stor del av markedsføring og den kombinerer både tekst og bilde.

 

Workshops

Står dere ovenfor et strategisk veiskille i bedriften, eller skal flere avdelingen samarbeide i et nytt prosjekt? Vi hjelper dere gjerne med å finne en felles plattform for en kreativ prosess. Våre kreative entreprenører kan også bidra med konstruktive innspill og konseptualisering.