Wondermo er et lite kommunikasjonshus med store ideer!

Vårt hovedkontor ligger i Valdres, men vi arbeider ut mot bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og lag over hele Norge. Vi leverer profileringsmateriell, digitale løsninger og reklame – kort fortalt.

 

Filosofi:

Vi arbeider for å teste grenser,utvide rammer og utforske og fornye eksisterende ideer – slik at vi kan skape bærekraftige og lønnsomme løsninger for våre samarbeidspartnere. Wondermo er mer enn et brand; det er en livsstil, et verdenssyn og uendelige muligheter!